Україна, 09800, КИЇВСЬКА обл. м. Тетіїв,
вул. Леніна 52б, ЄДРПОУ 39544589
тел: +38097-518-38-28 +38066-023-21-16
тел./факс: (045)6055455, E-Mail: trihogramma@mail.ru


ТРИХОГРАММА - биологическое средство защита растений!
продажа / авиавнесение / доставка трихограммы и яиц зерновой моли

Кукуруза

Кукурудза може уражатися багатьма шкідниками, що призводить до значного зменшення врожайності. Основні з них наступні: кукурудзяний стебловий метелик, дротяники (ковалики), чорниші, західний кукурудзяний жук, шведська муха. Для боротьби із хворобами використовують фунгіциди дозволені до використання в Україні на посівах кукурудзи

Кукурудзяний стебловий метелик (Ostrinia nubilalis Hb). Поширений в Україні повсюдно, але найбільшої шкоди завдає в зоні Лісостепу. Зимують гусениці у стеблах пошкоджених рослин. Навесні за температури 15-16°С заляльковуються. Літ метеликів збігається з початком викидання волоті кукурудзи. Через 3-5 днів самки відкладають яйця купками на нижній бік листків, у середньому до 400 яєць кожна.

У перші дні після відродження гусениці живуть на поверхні рослин, потім через пазуху листків потрапляють у середину стебла. Гусениці метелика прогризають ходи у стеблах, ніжках качанів, волотях, пошкоджують листки, качани, зерно. Пошкоджені стебла і качани у вітряну погоду надламуються і падають. Гусениця жовто-сіра з рожевим відтінком і темною смужкою вздовж спини, завдовжки 20-25 мм.

Метелик у розмаху крил 26-32 мм. У самки передні крила біло-жовті або світло-коричневі з двома поперечними хвилястими лініями, задні крила світліші.

У самців передні крила світло-коричневі або бурувато-сірі з блідо-жовтими смужками, а задні - з світлою перев'яззю посередині.

Для боротьби з цим шкідником на початку і в період масового відкладання яєць випускають трихограму (50-200 тис./га). У період масового розвитку гусениць при заселенні шкідником 10% рослин посіви обприскують інсектицидами.

Застосування трихограми на кукурудзі

Останніми роками в Україні відновився інтерес до біологічного методу захисту рослин. Пов’язано це з тим, що надії на простоту й економічність хімічних пестицидів явно не виправдалися.

Застосування ентомофагів досить часто значно ефективніше, особливо там, де інші способи неможливі або утруднені (кукурудза, соняшник тощо). При цьому дуже важливо те, що ентомофаги мають здатність активно шукати й знищувати свою жертву.

Тож неоціненне значення має розробка технологій розведення й застосування трихограми - паразита яєць понад 70 видів лускокрилих шкідників.

В Україні наприкінці 70-80-х років трихограму застосовували на мільйонах гектарів сільськогосподарських культур проти багатьох шкідників.

Ефективність застосування була різною - від дуже високої (75-85%) до 40-60%, а то й 30%. Неправильна оцінка фахівцями можливостей трихограми в розрізі культур спричинила певне розчарування з приводу перспектив її використання в боротьбі зі шкідниками.

Одним із характерних прикладів може бути застосування трихограми на капусті, де добрим результатом, який давав право на одержання преміальних, вважали ефективність понад 70% паразитуючих яєць капустяної совки, забезпечити яку було зовсім просто. Але «підводним каменем»були 30% непаразитуючих яєць, єдина гусениця з яких могла звести нанівець усі зусилля агронома, ушкодивши головку капусти. Тоді як на багаторічних травах, горосі, сої, кукурудзі для зниження загального фону лускокрилих шкідників досить було зменшити кількість останніх на 40-60%, особливо в ті роки, коли трихограму застосовували масштабно в межах господарств, районів і областей.

Особлива цінність трихограми полягає в тому, що вона, заражаючи яйця шкідників, знищує їх до початку шкодочинної стадії (поява гусениць). Розвиток трихограми відбувається всередині яєць шкідників, умістом яких живиться її личинка. Розселяється трихограма невеликими перельотами, а напрямок розселення часто залежить від напрямку вітру. Зараження яєць шкідників трихограмою найактивніше в перші два-три дні її життя. Плідність трихограми залежить від величини яйця, в якому вона розвивається, можливості додаткового живлення, а також від погодних умов. Сухе повітря й висока температура пригнічують трихограму, а наявність крапельно-рідкої вологи, навпаки, сприяє підвищенню плідності й тривалості життя паразита, як і наявність квітучої рослинності.

Застосування трихограми

Застосовують трихограму так: випускають у великій кількості паразита в агроценози в період яйцекладки певних видів шкідників. При цьому дуже важливо правильно оцінити можливості обраної трихограми та природних популяцій ентомофагів на певній культурі. Так, визначено, що в агроценозі кукурудзяного поля, особливо на початку яйцекладки кукурудзяного стеблового метелика, недостатньо природної ентомофауни, а природної трихограми в цей період практично немає.

Важливим моментом успішного застосування трихограми можна вважати випускання її в агроценози якомога раніше навіть на тих ділянках, де шкідники не являють особливої небезпеки і де трихограма може накопичуватися в достатній кількості. До того ж, паразити, які розмножилися в природі, активніші.

Нещодавно основним шкідником кукурудзи був кукурудзяний стебловий метелик, якого багато в районах правобережжя Лісостепу й передгір'я України, де метеорологічні умови для нього сприятливі, а його шкодочинність велика.

Останніми роками через порушення сівозмін та істотне розширення площ під кукурудзою шкодочинність кукурудзяного метелика різко зросла та ще й набула дуже небезпечного «компаньйона» - бавовникову совку, що породило у виробничників цілу низку проблем. Передусім, це питання фенології розвитку цих двох шкідників, які не суміщаються й потребують перегляду наявних методик застосування трихограми за строками, кратністю й нормами випускання.

За ретельного розгляду даного питання стає зрозумілою потреба збільшення кратності й норм випускання трихограми, особливо тоді, коли в агроценозі наявна бавовникова совка, яка відкладає яйця поодиноко або групами по чотири штуки. Зважаючи на те, що трихограма має слабкі літальні здатності, а яйця шкідників знаходить переважно способом прямого контакту, то з появою серед шкідників кукурудзи ще й бавовникової совки неминуче постає питання збільшення норми випускання трихограми.

Використовують трихограму методом сезонної колонізації. Вважається, що трихограма, випущена на початку яйцекладки шкідника, розмножуватиметься на оброблених полях і дасть ще одне-два покоління протягом однієї генерації свого господаря. При цьому принципово важливою умовою одержання ефекту від трихограмування є своєчасні й, за можливості, дуже ранні випускання паразита.

Особливо це стосується бавовникової совки, перше покоління якої розвивається на бур'янах і залишається не поміченим фахівцями, що забезпечує шкідникові добрі стартові можливості для нагромадження в агроценозах. І ще один важливий момент: метелики совки дуже плідні й здатні долати значні відстані. Тому боротьба з ними має бути масштабною: в межах районів і областей.

Норма випуску трихограми

Визначаючи норми випуску, слід враховувати спосіб відкладання яєць шкідника (одиночний або груповий) і дотримуватися співвідношення кількості паразит:господар 1:5 або 1:10. На жаль, мало хто серйозно здійснює обстеження з визначення кількості й щільності яєць на одиницю площі, тому й складно дотримуватися рекомендованих співвідношень. З огляду на сформовану ситуацію виправданою буде зміна кратності випусків трихограми з двох до чотирьох (особливо в тих регіонах, де шкодить бавовникова совка) нормою не менше 100 тис. особин за одне випускання.

Є потреба коригування норм і кратності випусків паразита за дощової та вітряної погоди, а також у разі слабкої активності трихограми під час похолодання. У посушливих районах, де стабільно утримуються високі температури й низька відносна вологість повітря, теж варто передбачити додаткові випускання паразита.

Практикою встановлено, що завдяки трихограмуванню можливо зберегти не менш 7 ц кукурудзи, при цьому загальна кількість випущеної трихограми не перевищує 250-400 тис. особин/га.

Крім того, слід зазначити, що не трихограмою єдиною «живе» кукурудза. Важливо також створити сприятливі умови для росту й розвитку рослин, забезпечити своєчасне здійснення агрозаходів. Систематичне й професійне застосування таких агрозаходів, як низьке зрізування під час збирання кукурудзи, глибоке загортання післязбиральних решток разом із випусками трихограми, сприяє зменшенню кількості метелика на 70 і більше відсотків. Перспективний і такий захід, як підсівання нектароносів, які не тільки залучають інші види корисних організмів, а й збільшують продуктивність самок, зокрема й трихограми.

 

SPRAVKA.UA - Бизнес-Каталог товаров и услуг Украины
Яндекс.Метрика
АгроПоиск - аграрная поисковая система

Авторские права © 2009 - 2013. Средства Защиты растений. Все права защищены. поддержка сайта - ABC.NET.UA